Kupuj w sklepie Energa do 30% taniej. Dowiedz się jak
Energa
Kupuj w sklepie Energa do 30% taniej. Dowiedz się jak

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENERGA-OBRÓT SA

Sklep internetowy ENERGA-OBRÓT SA działający pod adresem http://www.sklep.energa.pl/ prowadzony jest przez OEX E-Business Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. +48 22 377 10 00Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000675541, NIP 521-31-41-885, REGON 367184406 kapitał zakładowy 1 700 000 zł opłacony w całości.

 1. Definicje

 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 3. Zmiany w zamówieniach

 4. Ceny towarów

 5. Czas realizacji zamówienia

 6. Płatności

 7. Reklamacje i zwroty

 8. Dane osobowe

 9. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.energa.pl/ za pośrednictwem którego prowadzona jest przez OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  sprzedaż produktów;

 1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy;

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie RP lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

 4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;

 5. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-Line (bramka płatności);

 6. Adres dostawy – adres miejsca mieszczącego się na wskazanym przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 7. Sklep prowadzony jest przez OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4a, tel. +48 22 377 10 00Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000675541, NIP 521-31-41-885, REGON 367184406 kapitał zakładowy 1 700 000 zł. OEX E-Business Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu oraz ich dostarczenie konsumentowi.

 8. Właścicielem domeny internetowej http://www.sklep.energa.pl/ jest firma ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (80- 309 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, REGON: 220418835, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 371 351 982,00 zł. Adres e-mail e-Sklepu: info@sklep.energa.pl. ENERGA-OBRÓT SA nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu ani nie zajmuje się dostarczaniem towarów zakupionych w Sklepie.

 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Informacje na temat towarów, które Sklep zamieszcza na stronie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.sklep.energa.pl/

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Składając zamówienie Klient dokonuje:

  a) wyboru zamawianych towarów,
  b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

 5. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatności, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

 6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn losowych (uszkodzenie produktu na etapie pakowania, wykrycie braków w produkcie, etc.) Sklep niezwłocznie poinformuje klienta o braku możliwości realizacji zamówienia i w trybie niezwłocznym dokonuje zwrotu środków.

 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 3. Zmiany w zamówieniach

 1. Modyfikacje dotyczące zawartości koszyka w złożonych lub złożonych i opłaconych zamówieniach nie są możliwe z przyczyn technicznych.

 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia w całości do momentu jego wydania. Jest to możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail info@sklep.energa.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 22 463 92 60

 4. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy. Koszt określany jest każdorazowo dla koszyka zawierającego wszystkie produkty w ramach jednego zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Łączny koszt (zakupu i dostawy) prezentowany jest w karcie podsumowującej zamówienie.

 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki i wydania i wynosi standardowo do 24 godzin od złożenia zamówienia.

 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem oznaczonej w sklepie firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klient.

 3. Czas dostawy – dla przesyłek kurierskich jest to maksymalnie 3 dni robocze od wydania.

 6. Płatności

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione towary:

  a) za pobraniem - płatność dokonywana jest u kuriera. Wartość zamówienia ograniczona jest do kwoty 5.000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) - oznacza to, że Sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczających 5.000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

  b) przelewem bankowym za pomocą bramki płatności, której operatorem jest PayU S.A. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego link do serwisu PayU. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Szczegółowy Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez PayU S.A. przed dokonaniem transakcji.

       c) w systemie ratalnym - płatność odbywa się ze środków pochodzących z kredytu. 

7. Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji i do zwrotu towarów oraz do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W przypadku przesyłek kurierskich prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

 3. Sklep gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę na swój koszt w ciągu 14 dni od żądania. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Produkt powinien być zwrócony wraz z formularzem odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ. Należy go wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do przesyłki.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umowy:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; dotyczy to w szczególności personalizowanych opakowań i produktów.

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego

 6. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: info@sklep.energa.pl

 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt sklepu.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy na odległość transakcję uznaje się za niezawartą. Sklep zwraca kupującemu wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Jeżeli jednak kupujący odstępuje tylko od jednego produktów z zamówienia – wartość zwrotu ogranicza się tylko do wartości zwracanych produktów. Zwrot kosztów przesyłki obejmuje jedynie koszt wysyłki do Klienta, nie obejmuje kosztów odesłania produktu przez klienta do sklepu.

 9. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres od otrzymania zwrotu zamówienia.

 11. W przypadku odstąpienia od umowy produktu zakupionego przy użyciu kuponu zniżkowego Klient może wystąpić do Sprzedającego o wygenerowanie nowego kuponu zniżkowego, kontaktując się na nr Infolinii Sklepu. Nowy kupon zostanie wygenerowany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia odstąpienia od umowy i przesłany w formie elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres mailowy, po zaakceptowaniu przez Sprzedającego odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami regulaminu pkt.4

 12. Kupony zniżkowe mogą być wykorzystane podczas dokonywania zakupów o łącznej wartości przekraczających kwotę 100 zł.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta e-Sklep Energa jest Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańs  

 2. W sprawach związanych z podanymi przez Klienta danymi osobowymi, Klient może się kontaktować poprzez adres e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańs

 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta jest:

         a) zgoda wyrażona przez Klienta, uregulowana w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu                         takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1., dalej: „RODO”,

         b)  realizacja umowy (sprzedaży), której stroną jest Klient, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         c)  obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności obowiązek archiwizacyjny wynikający z przepisów podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

         d)  uzasadniony interes Administratora – w zakresie marketingu własnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO

       4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu:

       a)  założenia konta w Sklepie, realizacji złożonego zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (m.in. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotów), a także roszczeń z tytułu rękojmi – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku złożenia                            zamówienia, przez okres niezbędny do realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi,

       b)  ewentualnego dochodzenia albo obrony innych roszczeń niż z tytułu rękojmi – przez okres wymagany przez prawo lub okres niezbędny do dochodzenia w/w roszczeń,

       c)  finansowo-księgowych (w tym archiwizacyjnych) – przez okres wymagany przepisami prawa,

       d)  wysyłki Newslettera (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,

       e)  marketingowych (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę) - do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,

       f)   przesyłania informacji handlowych (o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę)  -– do czasu cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie,

       g)  statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego – przez okres korzystania ze Sklepu.

       5. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich podanie i legalne przetwarzanie przez Administratora jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie                             nieprawdziwych danych osobowych.

       6. Odbiorcami danych osobowych Klienta są: prowadzący sprzedaż Produktów - OEX E-Business Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z w/w spółką przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy płatności elektronicznych, administrator i operator                         platformy sprzedażowej oraz firmy kurierskie, którym OEX E-Business Sp. z o.o. przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów.

       7. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.

       8. Każdy Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

       9. Klient może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

      10. W przypadku otrzymania przez Administratora żądania usunięcia danych Klienta z bazy danych Klientów Sklepu, dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu doręczenia Klientowi  c                        kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności. Administrator niezależnie od powyższego będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie i czasie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego na nim ciążącego oraz przez okres przedawnienia                    roszczeń

      11. W przypadku uznania przez Klienta, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a OEX E-Business Sp. z o.o.

 2. Sprzedaż udokumentowana jest fakturą VAT.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.  

 5. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 6. OEX E-Business Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

  a) wprowadzenia przez OEX E-Business Sp. z o.o. nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub ich modyfikacji;

  b) wprowadzenia przez OEX E-Business Sp. z o.o. nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji OEX E-Business Sp. z o.o. z oferowania produktów lub usług;

  c) wprowadzenia nowego systemu informatycznego, przy pomocy którego OEX E-Business Sp. z o.o. wykonuje czynności objęte Regulaminem, lub jego modyfikacji;

  d) zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez OEX E-Business Sp. z o.o. czynności objętych Regulaminem;

  e) zmiany wysokości opłat za doręczanie przesyłek;

  f) wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących;

  g) zmiany warunków prowadzenia przez OEX E-Business Sp. z o.o. działalności gospodarczej.

O dokonanej zmianie Regulaminu poinformuje Klienta na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.